News

May 3, 2020
29.04.2020- Përfundon afati i paraqitjes së ankesave të individëve/subjekteve për Paketën I-re të përfitimit të ndihmës financiare
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare sipas VKM […]