29.04.2020- Përfundon afati i paraqitjes së ankesave të individëve/subjekteve për Paketën I-re të përfitimit të ndihmës financiare

The amendments to the law no. 8438 dated 28.12.1998 “on income tax” enter into force
May 3, 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare sipas VKM nr.254 datë 27.03.2020, por kërkesa e tyre është refuzuar, se afati përfundimtar për të paraqitur ankesën e tyre është deri në orën 12.00 të datës 29.04.2020. Kjo kerkesë mund te dergohet përmes adresës e-mail të Drejtorisë Rajonale